JAPAN

Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya

Japan-1280x902.jpg

MAISON CORTHAY

MAISON CORTHAY
MATSUZAKAYA NAGOYA

North Building 1F 3-16-1 Sakae, Naka-ku, 460-8430, Nagoya
Tel: +81 52 251 1111

MAISON CORTHAY
SOGO YOKOHAMA

2-18-1 Takashima, Nishi-ku,
220-8510, Yokohama City
Tel: +81 45 465 5423

MAISON CORTHAY
ISETAN SHINJUKU MEN’S

B1F, 3-14-1 Shinjuku Shinjuku-ku,
160-0022, Tokyo
Tel: +81 3 3223 2755

MAISON CORTHAY
OSAKA HANKYU

1F, 8-7 Kakuda-cho Kita-ku,
530-8350, Osaka
Tel: +81 6 6361 1381